Διαλειτουργικότητα

  • Single Sign-On, Office365, Google Apps, Dropbox είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές που μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε στο 4Schools. Επιπλέον το 4Schools επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο σύστημα πιθανώς χρησιμοποιείτε στον εκπαιδευτικό οργανισμό όπως συστήματα ανθρώπινου δυναμικού ή συστήματα βιβλιοθηκών για να ανταλλάσσει δεδομένα.

Τέλος, η ομάδα μας είναι πάντοτε έτοιμη στη διάθεσή σας για να υλοποιήσει οποιαδήποτε ειδικότερη απαίτηση υπάρχει στο σχολείο σας έτσι ώστε το 4Schools να καλύψει και την πιο ειδική ανάγκη σας.