Ημερολόγιο – Schedule

Προγραμματισμός των εργασιών του εκπαιδευτηρίου σας

Οργανώστε τις καθημερινές εργασίες και γεγονότα του σχολείου σας χρησιμοποιώντας το λειτουργικό και εύχρηστο ημερολόγιο της εφαρμογής, αλλά και τη δημιουργία ωρολογίου προγράμματος. Με τη βοήθειά τους, ενημερώνεστε καθημερινά στην αρχική σας σελίδα για το τι συμβαίνει στο εκπαιδευτήριό σας και ποιες είναι οι δουλειές κάθε μέρας:
  • Βάζετε προτεραιότητα στις εργασίες σας και υπάρχει η δυνατότητα της υπενθύμισης

  • Με τη δημοσίευση ενός γεγονότος επιτρέπετε στους εκπαιδευτικούς να είναι ενήμεροι για τα γεγονότα που έχετε δημιουργήσει για κάθε ημέρα

  • Μπορείτε να υπενθυμίσετε με e-mail στους μαθητές ή και στους γονείς τους, μία δραστηριότητα που αφορά έναν μαθητή, ένα τμήμα ή και όλο το σχολείο

  • Με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων, ξεχωρίζετε τις εργασίες σας ανάλογα με το θέμα τους

  • Δημιουργείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου σας. Έτσι είστε συνεχώς ενήμεροι και παρακολουθείτε καθημερινά τυχόν αλλαγές

  • Επεκτείνετε ή μετακινείτε τις εργασίες σας εύκολα