Εργασίες μαθητών

  • Αναθέσεις εργασιών μαζί με εκπαιδευτικό υλικό

  • Επιλογή μαθητών που θα βλέπουν την εργασία

  • Δυνατότητα ανεβάσματος αρχείου από την πλευρά του μαθητή