Εκπαιδευτικό Υλικό

Μεταξύ των άλλων πολλών δυνατοτήτων του το 4Schools θα γίνει και το αποθετήριο του ψηφιακού υλικού του εκπαιδευτηρίου σας:

  • Δημιουργήστε μια τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού, την οποία θα μπορείτε να μοιράζεστε με την εκπαιδευτική σας κοινότητα

  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρουσιάσουν και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (χάρτες, εικόνες, links, παρουσιάσεις), απευθείας στην τάξη τους μέσω του 4Schools

  • Το υλικό σας πολύ εύκολα θα προσαρμόζεται, θα επικαιροποείται και θα βελτιώνεται στην πορεία του χρόνου