Οικονομικά

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικονομικών Στοιχείων Εκπαιδευτηρίου

 • Κατηγοριοποίηση Διακανονισμών

 • Δημιουργία Τιμοκαταλόγου Υπηρεσιών Εκπαιδευτηρίου

 • Διακανονισμοί ανά μαθητή

 • Μαζική Δημιουργία Δόσεων Διακανονισμού

 • Δυνατότητα Έκπτωσης στο συνολική αξία ,ανά δόση και ποσοστιαία

 • Εκτύπωση Κάρτας Διδάκτρων

 • Ηλεκτρονική Ενημέρωση γονέων για τα Οικονομικά του μαθητή

 • Βιβλίο Εσόδων

 • Βιβλίο Εξόδων

 • Αναλυτική Κατάσταση Οφειλετών

 • Αναλυτική Κατάσταση Εισπράξεων

 • Κατηγοριοποίηση Εσόδων – Εξόδων

 • Αρχείο Προμηθευτών

 • Ομαδική Έκδοση Τιμολογίων - Αποδείξεων

 • Εκτύπωση Παραστατικών

 • Πολλαπλά πρότυπα εκτύπωσης παραστατικών