Εκπαιδευτικοί

Ολοκληρωμένη εικόνα για τη δουλειά των εκπαιδευτικών

Έχετε την καλύτερη οργάνωση για κάθε αντικείμενο που διδάσκεται στο εκπαιδευτήριο σας και τον πλήρη έλεγχο σε θέματα όπως:
  • Την ύλη που δίδαξε κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου σας & το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίησε για κάθε ενότητα της ύλης

  • Την πορεία σε σχέση με την προβλεπόμενη ύλη

  • Τις ημερομηνίες που διδάχτηκε η κάθε ενότητα

  • Τις εργασίες που ανάθεσε στους μαθητές του και τις απαντήσεις που έλαβε

  • Τι έχουν οι μαθητές για την επόμενη φορά που έχουν μάθημα

  • Τις βαθμολογίες & τις απουσίες του κάθε μαθητή

  • Τα σχόλια των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους και για την επίδοσή τους στο μάθημά τους

  • Mπορείτε να έχετε αναλυτικά και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και τα βιογραφικά όλου του προσωπικού που διδάσκει στο εκπαιδευτήριο σας