Μαθητές

Ολοκληρωμένη εικόνα των μαθητών του σχολείου σας

Έχετε την πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους μαθητές του εκπαιδευτηρίου σας, ανά διδακτική περίοδο σε ότι αφορά:
  • Τα προσωπικά τους στοιχεία

  • Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των γονέων τους, καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

  • Τα τμήματα στα οποία ανήκουν και τους αντίστοιχους καθηγητές τους

  • Το αναλυτικό follow-up της χρονιάς

  • Τις βαθμολογίες τους στα προφορικά, στα tests και στα επίσημα διαγωνίσματα, τις απουσίες τους αλλά και τις αξιολογήσεις τους

  • Παρατηρήσεις για την επίδοση τους αλλά και γενικές από τους εκπαιδευτικούς

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε μαθητή σύμφωνα με τα τμήματα που παρακολουθεί

  • Τις φωτογραφίες των μαθητών

Επιπλέον, μπορείτε να έχετε τους υποψήφιους μαθητές που ήρθαν και δήλωσαν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να τους ενημερώνετε για νέα τμήματα και προσφορές στο εκπαιδευτήριό σας