Κόστος

To 4Schools προσφέρεται με ετήσια συνδρομή στη μορφή Software as a Service, που είναι σήμερα ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε μηχανογραφικού συστήματος. Με τη μορφή αυτή έχετε απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα, συνεχώς, από παντού και από διαφορετικού τύπου συσκευές.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής καλύπτει πλήρως:

  • Τη χρήση του λογισμικού.
  • Τη χρήση του κεντρικού εξοπλισμού υποδομής, που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του λογισμικού. Δεν θα έχετε ποτέ κανένα κόστος για αναβαθμίσεις υπολογιστών, servers, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.
  • Τις υπηρεσίες τεχνικών για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του κεντρικού εξοπλισμού υποδομής.
  • Τις νέες εκδόσεις του λογισμικού. To 4Schools είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον που αναβαθμίζεται συνεχώς! Δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, οι εκπαιδευτικοί και οι μηχανικοί λογισμικού μας, εργάζονται καθημερινά για την ενσωμάτωση νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών αλλά και την υλοποίηση των βελτιώσεων που εσείς οι ίδιοι ζητάτε.
  • Όλες τις διαχειριστικές εργασίες που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος (π.χ. διενέργεια backup καθημερινά, συμπίεση / βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων, συντήρηση νέων εκδόσεων λογισμικού κλπ.).
  • Κορυφαίο μηχανογραφικό περιβάλλον υψηλής προστασίας για την ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων σας ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
  • Την πλήρη τηλεφωνική υποστήριξή σας τις καθημερινές 08:00-20:00 και το Σάββατο 08:00-14:00.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι συνάρτηση του αριθμού των παιδιών του σχολείου σας και των modules του 4Schools που χρειάζεστε στο δικό σας εκπαιδευτικό σας οργανισμό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να καθορίσουμε τις ανάγκες σας και να σας δώσουμε την αναλυτική μας προσφορά.