Τα νέα μας

Η συμμόρφωση της πλατφόρμας edu4schools/Simple/Sosimple με τον κανονισμό GDPR!! 

  • Η συμμόρφωση της πλατφόρμας edu4schools/Simple/Sosimple με τον κανονισμό GDPR! (κάντε κλικ)
  • Η συμμόρφωση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών με τον κανονισμό GDPR! (κάντε κλικ)

 

Κείμενο Ενημέρωσης γονέων για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων! 

25
Μαϊ
2018

Κείμενο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ από 25-5-2018.

Αγαπητοί γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τον  Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΧΧΧΧΧΧΧΧ η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας και των γονέων τους, είχε και έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό πάντοτε λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία μας, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΧΧΧΧΧΧΧΧ  σας ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της άσκησης του εκπαιδευτικού μας έργου γίνεται η αντίστοιχη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ορίζει η νομοθεσία και οι καλές εκπαιδευτικές πρακτικές (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων, ΑΦΜ κλπ) καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε -μέσω της συγκατάθεσής σας- να χρησιμοποιούμε, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη εκπαίδευση αλλά και να συμβάλουμε στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από τις όλες τις δράσεις που υλοποιούμε.

Στο πλαίσιο αυτό και κυρίως στην ουσιαστική σημασία που έχει για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΧΧΧΧΧΧΧΧ  από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικότητας των παιδιών και των γονέων τους που μας κάνουν την τιμή να μας εμπιστεύονται, λειτουργούμε και φυσικά θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και με το νέο κανονισμό.

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε.

Οδηγίες μεταφοράς βαθμών όταν ο μαθητής αλλάζει τμήμα! 

22
Φεβ
2018
Αγαπητοί συνεργάτες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη νέα δυνατότητα που προστέθηκε στην εφαρμογή. Όταν ένας μαθητής αλλάζει τμήμα τώρα μπορείτε να του μεταφέρετε τις βαθμολογίες του από το ένα τμήμα στο άλλο.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μεταφέρετε τις βαθμολογίες των μαθητών είναι τα εξής:
  • Ενεργοποιήστε το νέο τμήμα στην εγγραφή του μαθητή (μην αφαιρέσετε το αρχικό τμήμα/μάθημα).
  • Από το menu Γραμματεία –> Βαθμολογίες -> Επιλογές επιλέξτε Μεταφορά.
  •  Στο παράθυρο που θα σας ανοίξει επιλέξτε από ποιο μάθημα/τμήμα θέλετε να γίνει η μεταφορά των βαθμών σε ποιο μάθημα/τμήμα και πατήστε αναζήτηση.
  • Στη συνέχεια επιλέγετε στην αριστερή στήλη την εξέταση από την οποία θέλετε να μεταφερθούν οι βαθμοί και τον μαθητή ή τους μαθητές των οποίων τις βαθμολογίες θέλετε να μεταφέρετε.
  • Στη δεξιά στήλη επιλέγετε σε ποια εξέταση θα μεταφερθούν οι βαθμοί.
  • Αν έχετε βαθμολογίες με Μ.Ο. από βιβλίο ύλης τότε επιλέξτε τις εξετάσεις στην αριστερή στήλη που επιθυμείτε να μεταφέρετε τον Μ.Ο. και δεξιά επιλέξτε την υλοποίηση στην οποία θα μεταφέρετε τον Μ.Ο. της συγκεκριμένης εξέτασης.

​​​​​​​Αν έχετε δυσκολία επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.