Εγγραφή Διαχειριστή

Προσοχή! Εάν δεν είστε ο διαχειριστής του εκπαιδευτηρίου σας, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την φόρμα εγγραφής.
Ζητήστε από τον διαχειριστή του εκπαιδευτηρίου να σας στείλει το email εγγραφής και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
 Αν επιλέξετε σαν όνομα χρήστη ίδιο με αυτό που έχετε στις υποστηριζόμενες εξωτερικές εφαρμογές Office 365 και Facebook, θα μπορείτε να συνδέεστε και μέσω αυτών των εφαρμογών χωρίς να σας ζητηθεί κάτι επιπλέον. Αν επιλέξετε διαφορετικό όνομα χρήστη, την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε σύνδεση μέσω αυτών των εφαρμογών θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την σύνδεση του εξωτερικού λογαριασμού με τον αντίστοιχο τοπικό.
Προσοχή! Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Στοιχεία Εκπαιδευτηρίου
Στοιχεία σύνδεσης διαχειριστή
Τοπικές Ρυθμίσεις Εντοπισμός
Τα πεδία με τον αστερίσκο στα δεξιά (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
Βασικά Στοιχεία διαχειριστή


Προσοχή! Εάν δεν είστε ο διαχειριστής του εκπαιδευτηρίου σας, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την φόρμα εγγραφής.
Ζητήστε από τον διαχειριστή του εκπαιδευτηρίου να σας στείλει το email εγγραφής και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Δωρεάν εγγραφή για 14 ημέρες !