Το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα
για το σχολείο σας

Παρακολούθηση
βαθμολογιών και επίδοσης,
οικονομικά στοιχεία,
εκπαιδευτική ύλη,
όλα με ένα κλικ

Απεριόριστη επικοινωνία
για μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς

Μοναδικό
e-Learning Management System
και περιβάλλον συνεργασίας
μαθητών και εκπαιδευτικών

Τι είναι το 4Schools

Η πλατφόρμα 4Schools, είναι μια καθαρόαιμη διαδικτυακή πλατφόρμα για την αποτελεσματική διαχείριση σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε τύπου. Προσφέρει τον πλήρη έλεγχο του εκπαιδευτηρίου καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες από την παρακολούθηση των μαθητών μέχρι την επικοινωνία με τους γονείς και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών. Παρέχει στη διοίκηση του σχολείου, τη γραμματεία και όλους τους εκπαιδευτικούς το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής και να οργανώσουν τη μαθησιακή διαδικασία με τον πιο σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο.

To 4Schools είναι το καινοτόμο WEB Πληροφοριακό Σύστημα που θα καλύψει όλες τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου σας. Με μία κοινή βάση δεδομένων στο cloud και μία Web για όλους το 4Schools επιτρέπει να μοιράζεστε και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες με όλους όσους τις χρειάζονται. Το 4Schools δεν είναι μόνο ένα διαχειριστικό σύστημα εκπαιδευτηρίου. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που σας επιτρέπει να υιοθετήσετε έναν εντελώς νέο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας. Και παράλληλα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης και κερδοφορίας. Για να γίνετε ανταγωνιστικοί, να προωθήσετε το εκπαιδευτήριό σας και να είστε μέσα στις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής της εκπαίδευσης.

Key Points